Kråkeslottet som kulturarena

Kråkeslottet gir rom for to kulturelle strømninger med høyst ulikt opphav. Den ene er den hverdagslige, tradisjonelle, stedbundne knyttet til levebrødet – til fisket. Den andre er kunsten – tilsynelatende uten nytteverdi. Vi dyrker begge!

Kråkeslottet som kulturarena

Kråkeslottet gir rom for to kulturelle strømninger med høyst ulikt opphav. Den ene er den hverdagslige, tradisjonelle, stedbundne knyttet til levebrødet – til fisket. Den andre er kunsten – tilsynelatende uten nytteverdi. Vi dyrker begge!

Kråkeslottfestivalen

Vi huser to festivaler. Musikkfestivalen kom først, så den fikk kapret navnet Kråkeslottfestivalen. Opp gjennom årene har festivalen bydd på nære møter med artister som Anne Grete Preus, Kari Bremnes, Jan Eggum, Halvdan Sivertsen, Mari Boine, Stein Torleif Bjella, Moddi og Ole Paus, bare for å nevne noen. Arbeidet er ubetalt og gjøres av frivillige. Og artistene ønsker å komme hit. De gir uttrykk for at det også er en stor opplevelse for dem.

Gå til kråkeslottfestivalen

ArtiJuli

Vi huser to festivaler. Musikkfestivalen kom først, så den fikk kapret navnet Kråkeslottfestivalen. Opp gjennom årene har festivalen bydd på nære møter med artister som Anne Grete Preus, Kari Bremnes, Jan Eggum, Halvdan Sivertsen, Mari Boine, Stein Torleif Bjella, Moddi og Ole Paus, bare for å nevne noen. Arbeidet er ubetalt og gjøres av frivillige. Og artistene ønsker å komme hit. De gir uttrykk for at det også er en stor opplevelse for dem.

Gå til ArtiJuli

Kråkeslottet Senja
Skjæringa 11, 9385 Skaland
leiekra@online.no
+47 918 29 902

Kråkeslottet Senja
Skjæringa 11, 9385 Skaland
leiekra@online.no
+47 918 29 902